پاشش پلاسما

چاپ

پاشش سرامیک از قبیل؛ کروم اکساید، زیرکونیوم اکساید، آلومینیوم اکساید با روش پلاسما بر روی غلتک های نساجی، قطعات نیروگاه ها، قطعات هواپیمایی و ...

بازسازی بال ولوهای (Ball valve) و گیت ولوهای (Gate valve) و ساخت و پوشش دهی انواع مکانیکال سیل ها با روش پلاسما و PTA با استفاده از آلیاژهای کبالت بیس، نیکل بیس و انواع اکسیدها مانند کروم اکساید، زیرکونیوم اکساید و آلومینیوم اکساید